Feeds:
Bejegyzés
Hozzászólások

Archive for the ‘Könyvek, képeslapok’ Category

Az Aranymadár

Az első kép  Az Aranymadár című mesekönyv borítója, melyet 2001-ben, 500 példányban jelentettünk meg. Nagy érdeklődés övezte, példányai nyugati országokba is elkerültek. A mesét ugyanis angol nyelvre is lefordítottuk. Tervezzük újbóli megjelentetését is.

Eredetileg nem egy , hanem 7 mesét tartalmazott volna a könyv. Ezekhez készítettem az itt látható illusztrációkat. Első meséje -terveim szerint- a Lelkecskék. Ezt a picike művet rímes versbe szedtem, s mint a 4. kép mutatja (rákattintva nagyítható, olvasható), szövegét rovásra is átírtuk.

Az Aranymadár egy gyönyörű hitrege, mely végigvezet a megváltás folyamatán. Ezen az oldalon szeretném majd néhány részletét másokkal is megismertetni.

szerkesztés alatt…

Reklámok

Read Full Post »

Gyöngyhimnusz

A Gyöngyhimnusz a manicheus irodalom egy ismertebb darabja. (Lásd még Kövek…) Több  szöveghű fordítás alapján készítettem el ennek a szép mesének ütemhangsúlyos, verses változatát. A borító a manicheus díszítőmotívum-kincset idézi. A néhány oldalas könyvecske csak egyedi példányokban került eddig új tulajdonosaihoz. A borítót mindig, a belső lapokat igény szerint díszítem.  Általában egy féldrágakővel ékesítem.

A gyöngydal mélységei messze túlmutatnak a mesei szöveten. Szeretném majd ezen oldalon néhány részletét bemutatni és gondolataimmal kísérni.

Ugyancsak több nagyhimnuszt is kapcsolok hozzá (pl. Pártus himnusz)  A Gyöngyhimnusz szép számmal  tartalmaz a magyar népmesékből is ismert motívumot. Nem véletlen ez. Magyarságkutatóink, Szent Korona kutatóink rég rámutattak már  népünk és a pártusok rokonságára ( pl. Pap Gábor, Csomor Lajos, Badonyi Jós Ferenc …). Az általam olvasott fordítások szabadversek voltak. Mint a kötött versformák kedvelője írtam át a művet ütemhagsúlyos, rímes formára (az eredeti forrásokat jelzem).

A Gyöngyhimnusz is azt fogalmazza meg a maga mesés közegében, melyet Az aranymadárban is olvashatunk: a Megváltás és hazatalálás útját. Talán soha nem volt még kor, melyben annyira meg is kell szívlelnünk üzenetét, mint napjainkban.

Első részletként a levelet mutatom be. Ezt a  szolga sorba zuhant “főhős”  kapja szüleitől:

“… Atyádtól, a királyok királyától,

S kelet úrnőjétől, édesanyádtól,

És jó testvéredtől, másodszülöttünktől:

Békesség tenéked, Egyiptomban lévő.


Békesség, üdvösség fiúnk Egyiptomban.

Álmodból ébredjél új hajnalra ottan,

Emlékező lelked szavunknak megnyissad.

Szolga igád tedd le, királyok sarja vagy,

Elmédben idézd fel fénylő palástodat!

Régi öltözéked aranyszál hímezte,

Ragyogó kelmédet gyémánt díszítette.

Emlékezz a gyöngyre, a kincsek kincsére

Miért Egyiptomba elküldöttünk téged.

Emlékezzél, s bízzál ígéreteinkben:

Ékes palástodat magadra öltheted,

Minden időkön át benne tündökölhetsz,

Ha bátor vagy s kész a gyöngyöt hazahozni,

Sárkány karmaiból megszabadítani.

Az élet könyvében ott van már a neved:

Úgy, mint testvéredé, kedves fivéredé,

Birodalmunk egészének örököseié.”

És a levél repült sasmadár módjára. …”

A mű befejező sorai a csodás Nagyszentmiklósi kincs 2-es számú korsójának 4. korongját idézik fel bennem (rajzos átfogalmazásban lásd a 3. képmellékleten).

” S ekkor egy szép himnusz felcsendülő hangja,

Mint az Élő Szellem, hozzám ígyen szóla:

‘Királyok királya kapuihoz menj fel!

Mindenek urához gyöngyöd emeljen fel!”


Aranyos palásttal, szívbéli társammal

S kezemben a Gyönggyel magasabbra léptem.

Királyok Királya színe elé értem.”

Szerkesztése folyamatban

Read Full Post »

Csodaszarvas

A Csodaszarvas ( vagy Szarvasének) 3 , egyenként 1010 (azaz 3030) sorból álló hitrege. Egyedi példányai mellett szeretném díszes küllemmel nyomtatásban is megjelentetni. A rajzok még 1999-ből valóak, a Magyar Csabának készített egyedi példány részei. A könyv minden sorát rovásírásra is lefordítva  tartalmazta a kötet.

Azóta több egyedi példányt készítettem, különböző illusztrációkkal.

Néhány részlet a Csodaszarvasból

A mű eleje az “Ősrege”, a Teremtés. Célom itt az volt, hogy a Magyar Adorján tervezte vázlat alapján minél tökéletesebben verseljem meg látomását. A sorok ritmusa 12-es, gyakran negyedelő, nem mindenhol végrímes, sok előrímmel (követi verselési hagyományainkat). A 12. versszaktól idézem:

11. Ég-Isten palástja feketén szétterül.

Tejút hószín árja redőibe símul.

12. Fekete paláston csillag ezerféle

Visszalátja képét Tej-út ár tükrébe’

13. Gyújtatlan gyulladnak, oltatlan alusznak,

Égi folyón s tetőn ezüstfényt fakasztnak.

14. Ég-Atya lábánál fekete szarvas ül,

Ég-Anya lábához fehér szarvas terül.

15. Agancsos  szarvukon csillag ezerféle,

Csillagok közt bölcső ingó-ringó fénye.

16. Ég-Atya magzatja, Tejút- Anya gyöngye,

Áldott szép Napocska, növekedj fényesre.

17. Legyél a világnak formázó ereje,

Növény, állat, ember Atyja, teremtője.

18. “Mindenség tengere hullámzik, hullámzik.

Hullámi ringanak, habjai susognak.”

19. Habjai susognak, hullámi ringanak,

Magyar Napistenről regéket mondanak.

20. Aranysugárhajú Magyar Napistenünk

Ég-Atyának mondja, szóval fölfeleli:

21. Édesapám, Édesapám,

S engem szülő Édesanyám!

22. Ember-világ mikor lesz meg?

Földi világ hogy foganhat?

23. Földön élet, növény s állat

Hogy születhet, hogy teremhet?

24. Öreg Atya, Boldog Isten

Ekképpen szól, így felelget:

—————————————-

28. Látod a kék Mindenséget,

Hullámzó nagy sötétséget?

29. Fény azon még nem hatolt át,

Arany sugár nem szabdalta.

30. Le kell szállnod fenekére,

Mindenség-tenger mélyére.

31. Ott alusznak, ott szunnyadnak,

Kicsi magvak, szép szemecskék.

32. Hozz föl aluvó magokat,

Hozz föl áldott szemecskéket.

Figyelmesen követve a vers ritmusát észrevehetőek a gyakori ritmusváltások. A fenti idézetben pl. a tizenkettős sorok felező nyolcassá rövidülnek (máshol pergő hatos sorokká). Szeretem ezt a ritmikai játékot és a hitrege végig váltogatja is a különböző sorfajtákat. Legérdekesebb (legritkább is) a tízes szótagszámú sor. Érdekes, picit disszonáns a hatása.  Pl.:

36. Ég-istennek, Őserőnek fia,

Istenszülő Nagyasszony magzata,

37. Aranysugár-hajú gyönyörű lény,

Elindul: várja a tenger-sötét.

38. Megperdül, megrázza arany fejét,

Változik madárrá, elevenné,

39. Aranyos szárnyakon repülővé,

Mindenség -ősvizet átszelővé.

——————————————-

42. Mély is meg sötét is világ vize,

Rejtőző magocskák anya-öle.

A 253. versszaktól a magyar nyelv kialakulásáról írok:

253. Ügyelik, fülelik szelek lengedeztét,

Vizek csobogását, esők permeteztét,

254. Ég-folyó hullámzó, fényes ívelését,

Mind egész világnak ékes kerekségét.

255. Áldott édesatyjuk gömbölyű izzását

Tükröződni látják Földanya orcáján.

256. Ajkuk kerekítik, nyelvük készítgetik,

“Gmb”- Gömb, így suttogják, szólják, ízlelgetik.

257. “Mag”- kerek és apró, földben szunnyadozik.

“Mag-or”, magyar – ember, Nap-atya mondja így.

———————————————————————-

262. Csallóköz szigetén, magyarok édenén,

Kedves lápi földön így születik a szó.

263. Így születik a szó lápi nép szavával,

Később le is jegyzik ősmagyar rovással.

264. “Mindenség tengere hullámzik, hullámzik,

Hullámi ringanak , habjai susognak. “

265. Habjai susognak, hullámi ringanak,

Csallóköz szigetén régi regét mondnak.

266. Régi regét mondnak hajnali szellőknek,

Azok továbbmondják aranyos felhőknek.

267. Hajdani szépségük ígyen kiviláglik,

Fényes igazságuk mégjobban meglátszik.

268. Kedves lápi földön így születik a szó,

Ég-föld, atya-anya szóval együtt hangzó.

269. Minden rezdülése, minden mozdulása,

Mind’ apró sóhaja természet hangmása.

270. Ha a fű megzizzen, ha a lég meglebben,

Hangok formálódnak, ékes igék lesznek.

(További szerkesztés  folyamatban)
Read Full Post »

Meghívók, képeslapok …

Ha csak tehettük, időnk és lehetőségeink engedték, mindig egyedi képeslappal, meghívóval, üdvözlettel adtunk hírt magunkról. A Képírók Grafikai Műhely alapítójaként én is sok lapot terveztem. Ezen az oldalon egy kis külön képtárat rendezünk be majd a legszebb darabokból, de az összesített Képtárban is található néhány.

Ha tetszenek, fordulj hozzánk egyéni kéréseiddel.

szerkesztés alatt …

Read Full Post »