Feeds:
Bejegyzés
Hozzászólások

Archive for 2009. július

fotók1

Napok, hónapok, évek, évtizedek;

lesztek, mint kezünk közül kipergő homokszemek,

vagy tökéletes gyöngysorrá nemesedtek?

kép0161

… huszas, harmincas, negyvenes… aztán egy fél évszázad.  …Valamilyen szinten  mindenki felelős a saját arcáért.

Nem mintha fizikai megjelenésünk adná emberi lényegünket. Nem! Az anyag valóban egyfajta káprázat és tökéletlenség. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint múlandósága.  Mégis: e múlandó és romlandó hordozza láthatatlan és legbensőbb lényünket.  Felelősek vagyunk tehát “arcunkért.” Történetesen ezek itt az “enyimek”.

Szeretném gyöngysorrá fűzni őket. S ha egyszer magammal viszem  egy megnemesült pillantatát, s tiszta gyöngyszemként teremtőm kezébe helyezem, a Mindenség egén új csillag születik. …

Ha van valami pozitív a fotográfiában: a “tükörhelyzet” az. Nem kerülheted el. Lefotóznak barátaid, rokonaid, munkatársaid, közszerepléseid résztvevői.

Szembesülnöd kell (szembe – sülnöd). És egy koron túl, talán kicsit bölcsebbé válva azt is megtanulod, hogy mindez nem kozmetikai kérdés. Valóban felelős vagy az arcodért. Mosoly-ráncaidért épp úgy, mint haragod barázdáinak nyomaiért. Az arcod összegyűjti őket, megőrzi kétségbe esett sikolyaid emlékét, rebbenő félelmeid néma görcseit, megalázottságod arcpirító szégyenének rándulásait.

Korunk százszorosan megtépázza a valaha szép  hitekkel táplált szirom-arcokat.  Lesöpri róluk a lelkesültség csillagporát. A szelid tekintetek helyére dárdahegyeket varázsol a “létért való küzdelem”. A szemhéjak számítóan összeszűkülnek, anyagi gondjaid ekéi mély árkot szántanak két szemöldököd közé.

Mit tehetnél? – kérdezed. Mit tehetnél képhordozó önmagadért? Mit tehetnél a benned élő Istenért?       … Nem kozmetikai szinten! …Valóságosan. Minden sejtedben hordozva a csodát, mely veled is megesett: Embernek születtél.

…Mit tehetnél az arcodért?

Munkáim mögött ez a kérdés is meghúzódik.  Néha szerényen, szinte észrevétlen; máskor hatalmas erőkkel.


Reklámok

Read Full Post »

fotók2

Ó! Azok a szerepek!

Ki mondja meg, hol kezdődöl Te, és hol tűnsz el a  színfalak mögé a “nagy rendező” szándéka  szerint.

Boldog, aki úgy ölti föl mindennapi szerep-arcait, hogy lénye legbensőbbje tisztán megmarad. Megmarad forrásnak, melyből minden szerep táplálkozhat. A szerep nem negatív fogalom. A szerep is “szent”, mint maga az élet. És nincs rossz szerep,  csak gyenge színész. Egyszer, talán, egy magasabb létsíkból kicsinyes szerepeinkre is megértőbben tekintünk  majd alá.


A fenti képek mélyen átélt, nagyon kedves “szerepeimre” emlékeztetnek.  Sokat köszönhetek nekik, sok tiszta élménnyel tápláltak, gazdag ihlet-forrássá lettek. Gondolataimat fényesítették, beköltöztek rajzaimba, írásaim sorai közé.

Az Aranyfa alatt (1. kép) átélhettem a létezés eredendő  békéjét,  végtelen szépségét  és örömét.  Ezt az 5 szereplős jétékot sokféleképpen feldolgoztam. Bemutattuk saját készítésű batikolt palástokban, de egészen egyszerű külsőségek között is. Lényege mindig ugyanaz maradt. Az emberiség életútját tükrözte, a megváltódás lehetőségét üzente. Szívesen újragondolom bármikor egy arra késztetést érző csoporttal ezt a szépséges rítust.

Tudom, életem kiteljesedéséhez szükségem volt népem hagyományainak megismerésére. Például kiváló táncosokkal találkoztam, s néha én is táncolhattam. Élményeim beépültek rendezéseimbe. Tudom azt is; hogy a tánc a teremtés ritmusát idézi, és nem minden “tánc”, amit ma e névvel illetnek.

A Hargitán, Úz Bence fogadójának teraszán, egy előadássorozat részeseként… A kép az arányai által lett igazán hitelessé. Az alak (mármint én) kicsi, de még éppen akkora, hogy érezze: számon van tartva. A hargitai nagy-mindenség  befogadta. Otthon van. Lelke egy része a Hargita égig érő fenyőiben szárnyal a kék ég felé. Az “Égig érő fa” rajzaim mélyén ez az élmény  dobog. Számomra – s gondolom, sok magyar testvérem számára – a Hargita a “világ teteje”, a Föld koronája.

1980-2007: csak a  fiatal tud “igazán” , őszintén szenvedni . Búsúlni fehér ingben és fehér lélekkel. Később “összeszedi magát”. Természetesen nem akarom csupa pozitív színben feltüntetni a bánatot. Az a normális, ha a “bánat” állapotából ki akarunk kerülni. Fehér lélekkel. Fontos ehhez megtanulnunk a hogyant. A megadás gesztusát… Aki “létrehoz”, ír, rajzol és hasonlókat “művel”, biztosan nem kerülheti el ezt a tanulás-helyzetet sem.

Read Full Post »

fotók3

Kell egy csapat!

Ha szép kerek kaviccsá szeretnél csiszolódni, felvállalod. Sőt; keresed a lehetőségét…Persze megtörténhet, hogy Te nem ezért jöttél a Földre. Talán “kívülálló”  vagy; csapatban is. Még te magad sem vagy biztos benne.

Akárhogyan is, de  kell egy csapat.

Kell egy csapat, hisz  benne is föllelheted önmagad. Benne is  testet ölthet az eredet ereje. Hogy manapság nem működnek a “csapatok”? Hogy azt, ki valóban lelkesítené, talán észre sem veszik a társak? S aki még tenni is kész , megfojtja a gyanú?  Igen, sokan tapasztaltuk már.

De mégis: ” – Kell egy csapat!”

Próbálkozunk hát újra és újra…

Életemben jöttek-mentek  a csapatok. Voltak tartósabbak és egy munkára összeálltak. Mindegyik formálta lényemet. Mindegyikért hálás vagyok.

Az első baloldali  kép különösen kedves. Egy kis csapat épp “kis herceget” játszik. Kék ingben a fiam, fehérben háttal én. E nélkül a “csapatmunka” nélkül sokkal szegényebbek maradtunk volna. A feldolgozás ötvözte a pódiumjáték jellegzetességeit a bábjátékkal.Természetes egyszerűségével hatott. Tervezem a forgatókönyv közzétételét az Írások felületen.

Sok kiállítást rendeztem. Itt épp Győri László szobrászművész barátunkkal és tanítványaimmal készülünk a Magyar Adorján tárlatra. Ha van egy csapat, lélekkel tölti meg a teret, amelyben minden műalkotás új életre kel. És ez nagyon jó csapat volt! Ma is örömmel vállalkozom kiállítások rendezésére, megnyitására. Varázslatos dolog. Képzőművészeti írásaimból az Írások felületen található néhány részlet.

Kell-e nagyszerűbb csapat a családnál? A régiségben legalább is ezt vallották. Napjainkra azonban megtépázódott a “család” tekintélye. Viharos szelek szaggatták, tépték, darabolták. Rossz démonok szegődtek hozzá, szelídebb lelkek kivégző helyévé alázták. Napjainkban 1000 házasságkötésből 600 válással végződik. Mi mégis úgy gondoltuk, fel kell eleveníteni a régi, nagycsaládi hagyományokat.  Szép kis csapat dolgozott az előkészületeken. Így történhetett, hogy 2003. június 15-én Debrecenben több mint 200 Budaházy találkozott. Minderről a Családtörténet oldalon olvashatsz többet.

A 4. képen fáklyafény világítja be a Nagytemplom előtti teret. Ha kérhetném, a nagy Láthatatlant arra kérném: ezen este pillanatait arany betűkkel jegyezze életem könyvébe … Megvalósult akkor egy “régi álom”, egy SZeR-tartás. Az Arany-tükör előtt állok. Szertartást végzünk a téli napforduló estéjén, 2006-ban, Debrecenben. És volt egy csapat, mely hitt a “SZeR” – ben ( a SZeR-tartásban, a SZER-ződésben, a SZeR-etetben). A “lelkiismeret aranytükrébe” nézve tett erről hitet a Kerecseny (Karácsony) – hajnal estéjén. Virrad-e ránk még teljes szépségében Hajnal? Eljön-e hozzánk Hajnal Isten győzedelmes, megtisztító sugaraival? … És lesz-e még “csapat”?


Read Full Post »

Az Aranymadár

Az első kép  Az Aranymadár című mesekönyv borítója, melyet 2001-ben, 500 példányban jelentettünk meg. Nagy érdeklődés övezte, példányai nyugati országokba is elkerültek. A mesét ugyanis angol nyelvre is lefordítottuk. Tervezzük újbóli megjelentetését is.

Eredetileg nem egy , hanem 7 mesét tartalmazott volna a könyv. Ezekhez készítettem az itt látható illusztrációkat. Első meséje -terveim szerint- a Lelkecskék. Ezt a picike művet rímes versbe szedtem, s mint a 4. kép mutatja (rákattintva nagyítható, olvasható), szövegét rovásra is átírtuk.

Az Aranymadár egy gyönyörű hitrege, mely végigvezet a megváltás folyamatán. Ezen az oldalon szeretném majd néhány részletét másokkal is megismertetni.

szerkesztés alatt…

Read Full Post »

Gyöngyhimnusz

A Gyöngyhimnusz a manicheus irodalom egy ismertebb darabja. (Lásd még Kövek…) Több  szöveghű fordítás alapján készítettem el ennek a szép mesének ütemhangsúlyos, verses változatát. A borító a manicheus díszítőmotívum-kincset idézi. A néhány oldalas könyvecske csak egyedi példányokban került eddig új tulajdonosaihoz. A borítót mindig, a belső lapokat igény szerint díszítem.  Általában egy féldrágakővel ékesítem.

A gyöngydal mélységei messze túlmutatnak a mesei szöveten. Szeretném majd ezen oldalon néhány részletét bemutatni és gondolataimmal kísérni.

Ugyancsak több nagyhimnuszt is kapcsolok hozzá (pl. Pártus himnusz)  A Gyöngyhimnusz szép számmal  tartalmaz a magyar népmesékből is ismert motívumot. Nem véletlen ez. Magyarságkutatóink, Szent Korona kutatóink rég rámutattak már  népünk és a pártusok rokonságára ( pl. Pap Gábor, Csomor Lajos, Badonyi Jós Ferenc …). Az általam olvasott fordítások szabadversek voltak. Mint a kötött versformák kedvelője írtam át a művet ütemhagsúlyos, rímes formára (az eredeti forrásokat jelzem).

A Gyöngyhimnusz is azt fogalmazza meg a maga mesés közegében, melyet Az aranymadárban is olvashatunk: a Megváltás és hazatalálás útját. Talán soha nem volt még kor, melyben annyira meg is kell szívlelnünk üzenetét, mint napjainkban.

Első részletként a levelet mutatom be. Ezt a  szolga sorba zuhant “főhős”  kapja szüleitől:

“… Atyádtól, a királyok királyától,

S kelet úrnőjétől, édesanyádtól,

És jó testvéredtől, másodszülöttünktől:

Békesség tenéked, Egyiptomban lévő.


Békesség, üdvösség fiúnk Egyiptomban.

Álmodból ébredjél új hajnalra ottan,

Emlékező lelked szavunknak megnyissad.

Szolga igád tedd le, királyok sarja vagy,

Elmédben idézd fel fénylő palástodat!

Régi öltözéked aranyszál hímezte,

Ragyogó kelmédet gyémánt díszítette.

Emlékezz a gyöngyre, a kincsek kincsére

Miért Egyiptomba elküldöttünk téged.

Emlékezzél, s bízzál ígéreteinkben:

Ékes palástodat magadra öltheted,

Minden időkön át benne tündökölhetsz,

Ha bátor vagy s kész a gyöngyöt hazahozni,

Sárkány karmaiból megszabadítani.

Az élet könyvében ott van már a neved:

Úgy, mint testvéredé, kedves fivéredé,

Birodalmunk egészének örököseié.”

És a levél repült sasmadár módjára. …”

A mű befejező sorai a csodás Nagyszentmiklósi kincs 2-es számú korsójának 4. korongját idézik fel bennem (rajzos átfogalmazásban lásd a 3. képmellékleten).

” S ekkor egy szép himnusz felcsendülő hangja,

Mint az Élő Szellem, hozzám ígyen szóla:

‘Királyok királya kapuihoz menj fel!

Mindenek urához gyöngyöd emeljen fel!”


Aranyos palásttal, szívbéli társammal

S kezemben a Gyönggyel magasabbra léptem.

Királyok Királya színe elé értem.”

Szerkesztése folyamatban

Read Full Post »

Csodaszarvas

A Csodaszarvas ( vagy Szarvasének) 3 , egyenként 1010 (azaz 3030) sorból álló hitrege. Egyedi példányai mellett szeretném díszes küllemmel nyomtatásban is megjelentetni. A rajzok még 1999-ből valóak, a Magyar Csabának készített egyedi példány részei. A könyv minden sorát rovásírásra is lefordítva  tartalmazta a kötet.

Azóta több egyedi példányt készítettem, különböző illusztrációkkal.

Néhány részlet a Csodaszarvasból

A mű eleje az “Ősrege”, a Teremtés. Célom itt az volt, hogy a Magyar Adorján tervezte vázlat alapján minél tökéletesebben verseljem meg látomását. A sorok ritmusa 12-es, gyakran negyedelő, nem mindenhol végrímes, sok előrímmel (követi verselési hagyományainkat). A 12. versszaktól idézem:

11. Ég-Isten palástja feketén szétterül.

Tejút hószín árja redőibe símul.

12. Fekete paláston csillag ezerféle

Visszalátja képét Tej-út ár tükrébe’

13. Gyújtatlan gyulladnak, oltatlan alusznak,

Égi folyón s tetőn ezüstfényt fakasztnak.

14. Ég-Atya lábánál fekete szarvas ül,

Ég-Anya lábához fehér szarvas terül.

15. Agancsos  szarvukon csillag ezerféle,

Csillagok közt bölcső ingó-ringó fénye.

16. Ég-Atya magzatja, Tejút- Anya gyöngye,

Áldott szép Napocska, növekedj fényesre.

17. Legyél a világnak formázó ereje,

Növény, állat, ember Atyja, teremtője.

18. “Mindenség tengere hullámzik, hullámzik.

Hullámi ringanak, habjai susognak.”

19. Habjai susognak, hullámi ringanak,

Magyar Napistenről regéket mondanak.

20. Aranysugárhajú Magyar Napistenünk

Ég-Atyának mondja, szóval fölfeleli:

21. Édesapám, Édesapám,

S engem szülő Édesanyám!

22. Ember-világ mikor lesz meg?

Földi világ hogy foganhat?

23. Földön élet, növény s állat

Hogy születhet, hogy teremhet?

24. Öreg Atya, Boldog Isten

Ekképpen szól, így felelget:

—————————————-

28. Látod a kék Mindenséget,

Hullámzó nagy sötétséget?

29. Fény azon még nem hatolt át,

Arany sugár nem szabdalta.

30. Le kell szállnod fenekére,

Mindenség-tenger mélyére.

31. Ott alusznak, ott szunnyadnak,

Kicsi magvak, szép szemecskék.

32. Hozz föl aluvó magokat,

Hozz föl áldott szemecskéket.

Figyelmesen követve a vers ritmusát észrevehetőek a gyakori ritmusváltások. A fenti idézetben pl. a tizenkettős sorok felező nyolcassá rövidülnek (máshol pergő hatos sorokká). Szeretem ezt a ritmikai játékot és a hitrege végig váltogatja is a különböző sorfajtákat. Legérdekesebb (legritkább is) a tízes szótagszámú sor. Érdekes, picit disszonáns a hatása.  Pl.:

36. Ég-istennek, Őserőnek fia,

Istenszülő Nagyasszony magzata,

37. Aranysugár-hajú gyönyörű lény,

Elindul: várja a tenger-sötét.

38. Megperdül, megrázza arany fejét,

Változik madárrá, elevenné,

39. Aranyos szárnyakon repülővé,

Mindenség -ősvizet átszelővé.

——————————————-

42. Mély is meg sötét is világ vize,

Rejtőző magocskák anya-öle.

A 253. versszaktól a magyar nyelv kialakulásáról írok:

253. Ügyelik, fülelik szelek lengedeztét,

Vizek csobogását, esők permeteztét,

254. Ég-folyó hullámzó, fényes ívelését,

Mind egész világnak ékes kerekségét.

255. Áldott édesatyjuk gömbölyű izzását

Tükröződni látják Földanya orcáján.

256. Ajkuk kerekítik, nyelvük készítgetik,

“Gmb”- Gömb, így suttogják, szólják, ízlelgetik.

257. “Mag”- kerek és apró, földben szunnyadozik.

“Mag-or”, magyar – ember, Nap-atya mondja így.

———————————————————————-

262. Csallóköz szigetén, magyarok édenén,

Kedves lápi földön így születik a szó.

263. Így születik a szó lápi nép szavával,

Később le is jegyzik ősmagyar rovással.

264. “Mindenség tengere hullámzik, hullámzik,

Hullámi ringanak , habjai susognak. “

265. Habjai susognak, hullámi ringanak,

Csallóköz szigetén régi regét mondnak.

266. Régi regét mondnak hajnali szellőknek,

Azok továbbmondják aranyos felhőknek.

267. Hajdani szépségük ígyen kiviláglik,

Fényes igazságuk mégjobban meglátszik.

268. Kedves lápi földön így születik a szó,

Ég-föld, atya-anya szóval együtt hangzó.

269. Minden rezdülése, minden mozdulása,

Mind’ apró sóhaja természet hangmása.

270. Ha a fű megzizzen, ha a lég meglebben,

Hangok formálódnak, ékes igék lesznek.

(További szerkesztés  folyamatban)
Read Full Post »

Köszöntő

„Kötelességem teljesítem és a tőlem telhetőt megteszem,
hogy kincseink napvilágra kerüljenek.”
Magyar Adorján

Régtől foglalkoztat a „magyar írás”. Az első, teljes terjedelmében (3030 sor) rovásírásra átírt hitregét 1998-ban írtam. Az ország, a világ különböző pontjaira kerültek egyedi példányai. Minden nagyobb ünnepet rovásírásos kép készítésével szenteltünk meg. Néhány látható a Képtárban is. Folyamatosan hoztam létre kisebb köröket. Együttműködöm a Forrai Sándor Rovásíró Körrel. Tanítványaim rendszeres résztvevői versenyeiknek. 2008 őszén a Gödöllői „Élő Rovás” találkozón is részt vettünk.

A Debreceni Rovásíró Kör legutóbbi rendezvényéről képes összeállítás és videó látható az oldalon. Ugyanott (rovásíró hírek) a legutóbbi versenyünk feladatai is megtalálhatóak.

Az eltelt tanévben az Atilla Király Népfőiskolán  is tanítottam, többek között rovásírást.  Tervezzük népfőiskolás hallgatóimmal egy új Kör vagy Egyesület létrehozását. Éves munkánk értékeléséről szóló rövid összefoglalómat közzé tettem ezen oldalon. Az írás mellett több szép ligatúra és versátírás is olvasható benne.

Nagy vágyam Magyar Adorján életművéhez kötődik. Szeretném munkái egy részét  albumba foglalva nemzettestvéreimmel megismertetni. Már 10 éve, hogy 1999-ben felkerestem lakóhelyét, a volt Monarchia legdélebbi csúcsát,  a dalmáciai Zelenikát. Az esztendő végén és 2000 elején megrendeztük az első kiállításokat „népünk nagy táltosa” műveiből. Ezt a Szittya Világtalálkozón folytattuk, hol szintén népes hallgatóságnak beszélhettem boldog-emlékű Magyar Adorjánról. Az „Írások” között teszek közzé néhány gondolatot a kiállítások megnyitójára írtakból, ill. a Világtalálkozón elhangzottakból.

Köszöntelek az oldalon, kedves magyar Testvérem!

kép0174

Read Full Post »

Older Posts »